Firma Metoden Verktøyet Tjenester Download

GOAL DIRECTOR
Viktige funksjoner
Fordeler
Teknisk info

Viktige funksjoner

  Programmet kan kjøres som enkeltstående applikasjon, client/tjener, eller som en web versjon.

  • Program og porteføljestyring
  • Styringsprinsipper og prosedyrer (Prinsippansvarskart)
  • Prosjektbeskrivelse og mandat
  • Overordnet planlegging (Milepælplaner)
  • Prosjektorganisering (Prosjektansvarskart)
  • Detaljplanlegging og organisering (aktivitetsansvarskart)
  • Detaljrapportering og timeregistrering på personer og aktiviteter
  • Rapportering mot milepælplan og prosjektansvarskart
  • Ledelsesrapporter og grafer
  • Ressurs og budsjettoversikter

Goal director introduction and updated helpfiles