Firma Metoden Verktøyet Tjenester Download

Firma
Forretnings konsept
Kontakt oss

Gdpm Systems Ltd.
GDPM systems ltd er et internasjonalt eid selskap, registrert i UK, som utvikler programvare for prosjektledelse og styring.

Selskapets eiere er internasjonalt kjente aktører med lang erfaring som utfører ledelse, rådgivning, undervisning og trening for privat næringsliv, offentlige institusjoner så vel som akademiske institusjoner.De har også skrevet flere bøker om prosjektledelse.

Selskapet eies av:
Mike Katagiri, Msc, Center for Project Excellence, Seattle, USA
Professor(Erasmus) Rodney Turner, EuroProjex ltd, East Horsley, UK
Kristoffer V Grude,Siv.øk., EuroConsult as, Drøbak
Professor(Handelshøyskolen BI) Erling S. Andersen, Singapore

Selskapets ambisjon er å skape et slagkraftig internasjonalt miljø for produktutvikling og tjenester i prosjektledelse.

EuroConsult AS
EuroConsult er registrert i Drøbak og administrerer utvikling, vedlikehold og support av GDPM.

Neste >>