Firma Metoden Verktøyet Tjenester Download

Metoden

Målrettet Prosjektstyring

Målrettet Prosjektstyring(Goal Directed Project Management) ble utviklet i begynnelsen av 1980-årene. Metoden er i bruk i en rekke land over hele verden Bare i Norge har mer enn 5.000 store og små virksomheter tatt metoden i bruk. Flere universiteter og høyskoler i inn- og utland gir sine studenter opplæring i metoden, blant annet NHH og BI i Norge. Læreboken Målrettet prosjekt-styring (NKI-Forlaget) er utgitt på 6 språk. Og er solgt over 100 000 ex. bare i Norge.   God Prosjektstyring betyr:
 • Synlig tilknytning til virksomhetens resultater
 • Resultatorientering, kreativitet og oppgaveforståelse i planleggingen
 • Hierarkisk angrep på problemene: først mål så arbeidsoppgaver
 • Håndtering av Personal- og Organisasjonsutvikling i tillegg til tekniske aktiviteter
 • Oversikt gjennom nivådelt planlegging, rapportering og oppfølging
 • Nyanserte og presise verktøy for ansvarsfordeling og ressurstildeling
 • Dokumenter som kommuniserer mellom parter med ulikt ståsted
 • Prosesser som inspirerer til samarbeid og konsensus på mål og resultater
 • Ubyråkratisk plan og oppfølgingsarbeid
 • Prosesser som sikrer eierskap og forpliktelse inn i planene
 • Prosesser og dokumenter som understøtter relasjonshåndtering i prosjektarbeidet
Metoder og verktøy må understøtte dette.

Svensk bok  Engelsk bok