KURS Målrettet prosjektstyring

Metoden Målrettet Prosjektstyring egner seg for alle typer prosjekter i bedrifter, samfunn og forskning. Metoden handler om prosjekter og ledelse med en helhetlig filosofi og metode for planlegging, organisering og gjennomføring av prosjekter.

Metoden er basert på praktiske erfaringer, og kan anvendes ifra mindre, enkle prosjekter av kort varighet og med få mennesker til store komplekse teknologiprosjekter og omstillingsprosjekter.

Målrettet Prosjektstyring er en planprosess som involverer prosjektdeltagere og andre instanser. Metoden sikrer forankring og felles forståelse av oppgaver.

Målsetningen med kurset er gjennomgrunnleggende innføring i målrettet prosjektstyring å:

 

¨       Vise hvordan målrettet prosjektstyring kan være et hensiktsmessig verktøy, slik at prosjektresultater leveres:

o        Til avtalt tid

o        Med avtalt kvalitet

o        Til avtalt pris

¨       Se prosjektene i forretningsmessig sammenheng

¨       Hjelpe prosjektet til å balansere målene, i en helhetlig utviklingsprosess 

Videre vil kurset og metoden gi:

 

¨       Bedre forståelse for prosjektstyringsutfordringer og problemer

¨       Større resultatorientering, kreativitet og oppgaveforståelse i planleggingen

¨       Hierarkisk angrep på problemene - Først prinsipper, så detaljer

¨       Fange opp Personal- og Organisasjonsutvikling i tillegg til tekniske aktiviteter

¨       Nivådelt planlegging, rapportering og oppfølging for bedre oversikt og kontroll

¨       Presist verktøy for ansvarsfordeling og ressursforpliktelse

¨       Metode som er anvendelig for flere formål    

           
Målrettet prosjektstyring vil videre:

¨       Øke eierskap og forpliktelse til planer  

¨       Forbedre kommunikasjonen                                                                          

¨       Inspirere til samarbeid

¨       Avbyråkratisere papirarbeidet                              

                                                                                   

Forutsetninger for god prosjektkvalitet:

¨       Felles metoder for planlegging, organisering og resultatoppfølging

¨       Økonomioppfølging, tidsrapportering m.m.

¨       Prosedyrer for prosjektstart, periodisk oppfølging, evaluering

¨       Planleggingssykluser, -forpliktelser, ressursoversikter, ny virksomhet, prioritering

¨       Organisasjons- og lederutvikling for å kunne praktisere rammeverket

 

Områder som kurset omhandler

Prosjekter og prosjektledelse

Aktivitetplaner

Forutsetninger for god styring

Rapportering

Mandat / prosjektbeskrivelse

Oppfølging og Motivering

Overordnet planlegging - Milepæler

 

Interessent Relasjoner

Fallgruver og Suksesskriterier

Overordnet organisasjon - Ansvarskart

Prosjektlederen

Kommunikasjon Informasjon Beslutninger

 

Risikohåndtering

 

Kvalitetssikring

 

Estimering

 

 

Kurset – gjennomføring

Kurset legges over 3 - 4 dager. Anbefalt maksimalt antall deltagere er 20 personer.

Det legges opp til både teoretisk gjennomgang og aktiv deltagelse gjennom praktiske øvelser, der det tas utgangspunkt i prosjekter fra respektive organisasjon.

 

Kontakt oss for tilbud.

Gdpm systems
sales@gdpm.no

 

Coaching

EuroConsult har oppfølgingsprogram som legges opp etter ”skreddersøm”, enten på individuell basis (prosjektlederen) eller mot teamet, med tilrettelegging og oppfølging av handlingsplaner over tid som hovedfokus.

 

Andre kurs/ seminarer EuroConsult arrangerer:

 

§    Forhandlingsteknikk

§         Adferd og relasjonshåndtering

§         Strategiutvikling

§         Økonomistyring