KURS i atferdstrening

 LIFO® “LIFe Orientations”er en teori rundt menneskelig adferd og kommunikasjon

Alle mennesker er unike når det gjelder å håndtere situasjoner og relasjoner med andre mennesker

LIFO® hjelper deg til å forstå andre - ikke å forme dem.

 

Gjennom å forstå andre har man muligheten til å utnytte andres styrker i et produktivt samarbeid, unngå unødige konflikter og håndtere relasjonene bedre.

 

LIFO® kan være et instrument for bl.a. å

Ø       bedre karriereplanlegging ved å sette sammen team med riktig styrker – ”rett mann på rett plass” – teambuilding

Ø       redusere tiden til uproduktive konflikter

Ø       bedre relasjoner til kunder og medarbeidere ved å forstå bedre deres verdipreferanser og reaksjonsmønster

Ø       bedre rustet til å takle stress situasjoner

 

 


 

 

 


Målsetningen med adferdstrening er å
Øke forståelsen for egen - og dermed også andres – adferd, slik at du og dine medarbeidere kan få mer ut av samarbeidet med andre og dermed bedre resultater.

 

 

Fundamentet for LIFO®

 

Vi har alle våre egne måter å håndtere menneskelige relasjoner på

Ø       Disse er gjerne stabile så lenge rollene og situasjonene er kjente

Ø       Ulike situasjoner skaper ulik adferd

 

Vi endrer ofte adferd under stress.

 

Vår adferd kan vanligvis henføres til egne opplevelser og erfaringer og vi anvender oss gjerne av adferd som vi føler oss trygg på, og som virker for oss.

Dette er våre styrker, men det kan imidlertid lett oppfattes som svakheter av andre hvis vi overdriver.

LIFO® hjelper oss å forstå hvordan andre kan oppfatte oss, og hvordan andre kan oppfatte oss slik at vi ikke blokkerer for god kommunikasjon og samarbeid.

 

LIFO® Stilarter

 


LIFO® er en måte å prototype adferd i stilarter slik at vi lettere kan gjenkjenne ulik adferd og de verdier det representerer.

 

 


Hvilken gevinst kan vi forvente å høste  ved bruk av LIFO®?.

 

LIFO® kan bidra til å forbedre dine relasjoner med andre mennesker og dermed :

 

Ø      Øke egen produktivitet

Ø      Øke andres produktivitet

Ø      Velge de rette menneskene til oppgavene

Ø      Balansere ulike egenskaper i et team

Ø      Håndtere konflikter og stress

Ø      Utvikle ledere

Ø      Utvikle en organisasjonskultur

I hvilke sammenheng kan vi nyttiggjøre oss av LIFO®.

 

Ved at du og dine medarbeidere får et verktøy til å forbedre relasjoner med andre mennesker vil vi også øke forutsetningene for å lykkes med andre disipliner vi utøver til daglig f. eks :

 


 

 


Trinn i en LIFO – prosess

 

 


 

 

 


Kommunikasjon er en forutsetning for å nå mål og skape resultater

 


 

 

 

 

 

 

 


Seminar - Gjennomføring

 


Seminaret legges over 2-3 dager avhengig av antall, med tillegg av en halv dag til kartlegging/ testing.

Seminaret gjennomføres som en blanding av forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjon.

 

Innledende ½ dag:

Gjennomgang av mål og hensikt

Utføre en egenvurdering, samt utfylling av LIFO® spørreskjema

 

Hoveddel

 

1 Gjennomgang av verktøyet

Om adferd og LIFO®

Om de enkelte stilarter

Tolking av adferdsprofiler

 

2 Individuell gjennomgang

Generell gjennomgang av hver enkelts profil

Om kommunikasjon og tilbakemeldinger

Om intensjoner, adferd og virkning, Gjennomgang av hver enkelts profil

 

3 Teambulding

Hvordan fungerer et godt/ dårlig team

Bruk av LIFO® til å analysere teamets sterke og svake sider

 

4 Overdrift - Stress/konflikt

Hva kjennetegner situasjonen

Hvorledes håndtere situasjonen

 

5 Bedriftsspesifikke utfordringer

Handlingsplaner

Coaching av enkeltpersoner og grupper

 

 

Kontakt oss for tilbud